kommuner

Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet / Det finns kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande kategorier: Kod = Kommunkod Kommun = Kommun Län = Län Folkmängd = Folkmängd () Area = Totalareal, inklusive. En kommun är ett territoriellt avgränsat område, en administrativ enhet för lokalt självstyre, en politisk organisation med direktvalda beslutsfattare, juridisk person med obligatoriskt medlemskap, som kan ingå avtal och äga fast och lös egendom. Vad som avses är i denna artikel, precis som i vanligt språkbruk, i första hand. Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 förtroendevalda i landets kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid. kommuner

Kommuner - inte som

Kommunal revision Att överklaga kommunens beslut Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Detta avsnitt är en sammanfattning av Tysklands kommuner. Före fanns det 1 kommuner av två typer, købstadskommuner och sognekommuner. Om val och maktfördelning i kommuner. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommuner Video

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

0 Replies to “Kommuner”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *