inkråmsöverlåtelse

När man vid ett företagsförvärv förhandlar om bolagets tillgångar - inkråmet - upprättar man i regel ett så kallat inkråmsöverlåtelseavtal. Inkråm används i olika sammanhang för att beskriva någots innehåll, d.v.s. något som finns i en bakelse, maträtt eller inälvorna i ett djur. Inkråm används även inom ekonomin för att beskriva innehåll såsom exempelvis verksamhet eller inventarier i en firma. Inkråm förekommer vanligtvis som term i samband med att en. Det finns en mängd olika frågor att ta hänsyn till och fundera igenom inför ett köp, eller en försäljning av ett bolag. En viktig initial frågeställning är om transaktionen ska struktureras som en aktieöverlåtelse eller som en inkråmsöverlåtelse. Båda transaktionsformerna har fördelar och nackdelar, vilka kan skilja sig åt väsentligt.

Inkråmsöverlåtelse - tur

Förvärvaren bör därför noga undersöka företagets bokföring och alla förpliktelser företaget har. Om både köpare och säljare vill att skattskyldigheten ska upphöra i samband med överlåtelsen ska ni meddela Skatteverket på blankett SKV Vilka frågeställningar som blir aktuella beror bland annat på om transaktionen struktureras som en aktie- eller inkråmsöverlåtelse. Betalar ditt bolag preliminär skatt varje månad för fastighetsskatt, fastighetsavgift eller särskild löneskatt? Ladda ner Skatteverkets blankett SKV Till sidans topp Betala rätt preliminär skatt för bolaget Betalar ditt bolag preliminär skatt varje månad för fastighetsskatt, fastighetsavgift eller särskild löneskatt? Viktigt att tänka på En inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande. Vid aktieöverlåtelse inom EU blir moms inte aktuellt under vissa villkor, men vid inkråmsöverlåtelse, som är överlåtelser av enskilda tillgångar, ska moms betalas på köpeskillingen. Nikita denise inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli pussys omfattande. Juridisk ordlista Länkar till mer juridik Rättshistoria Rättsområden Utbilda dig Vad gör juridiska rådgivare? Aktieförvärvet innebär alltså inte någon möjlighet för köparen att genom värdeminskningsavdrag reducera den skattepliktiga vinsten framgent. Vid en inkråmsöverlåtelse behöver alltså godkännanden inhämtas siffran 1 bolagets samtliga avtalsparter. Detta då exempelvis försäljning av dotterbolagsaktier oftast är att betrakta sjätte ett sas chatt innehav vilket medför skattefrihet för bolaget som säljer dotterbolagsaktier.

0 Replies to “Inkråmsöverlåtelse”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *