almsjukan

Elektronisk publicering: saint-mary.info Nyckelord: Alm, Elm, Ulmus, Almsjukan, Dutch elm disease, Elm diseases, Resistance, Almsplintborre,. Ophiostoma. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Institutionen för biosystem. Sedan de första angreppen av almsjuka påträffades i Mälardalen så har Stockholms stad fällt och destruerat cirka almar per år allt eftersom sjuka träd har påträffats. Almsjuka är en svampsjukdom som angriper almar och som i första hand sprids av almsplintborren, och i andra hand via rotkontakt. Enligt honom har Eskilstuna klarat sig bra från almsjukan genom åren, till skillnad från flera grannkommuner som drabbats hårt. Men den här gången rör det sig om mellan 50 och almar som måste tas ner och då bara i de centrala delarna av Eskilstuna. I stadsnära skog och naturmark finns också.

Almsjukan Video

trädfällning 2011

Almsjukan - inte

Studier som gjorts av Lars-Göran Stener Skogforsk visar att askskottsjukan är genetiskt betingad och att det finns en stor genetisk variation för askskottsjukan, förklarar Pia Barklund och fortsätter:. Trädet trivs i många olika jordar, det tål kraftig vind, tål luftföroreningar och vägsalt, det sätter inte frukt, samt att det klarar sig upp till växtzon III. Hur illa kan det då gå med asken? En mer aggressiv variant som kom under talet drabbade framförallt Skåne, Göteborgsregionen och Mälardalen. Nya almar är inte lönsamt eftersom de troligen också skulle smittas. Ekdöden var inte en enskild sjukdom utan väderleksförhållanden som gjorde träden mottagliga för andra skador.

Almsjukan - bort

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering av insjuknade almar i parker och naturmark och kommer att avverka träden under hösten och vintern. Nya almar är inte lönsamt eftersom de troligen också skulle smittas. Almsjukan är utbredd över i stort sett alla länder där almen har sitt utbredningsområde. Både vid näringsgnag och vid förökningen under bark smittar de ner de träd de finns på. I sådana miljöer är det bra att få bort det så fort som möjligt, säger Fredrik Eklund. Hälften av alla rödlistade arter knutna till ädellöv.

0 Replies to “Almsjukan”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *