hepatit c

Hepatit C orsakas av ett virus som sprids via blod och som bara finns hos människor. Smittämnet är globalt sett mycket utbrett och vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg. Sjukdomen har hos oss en stark koppling till intravenöst narkotikamissbruk. Om hepatit C – Symptom, smittvägar, hur många som drabbas och behandling. Man kan smittas av hepatit C-virus vid kontakt med smittat blod, exempelvis om sticker sig på en förorenad kanyl, vilket exempelvis kan förekomma bland vårdpersonal och personer som injicerar droger. Smitta vid sexuell kontakt förekommer, men risken är mycket liten. Smitta från mor till barn är också.

Hepatit c - plan

Undersökning ca 1 sida. Länk Referensgruppen för antiviral terapi RAV. Att få besked om att du har hepatit C Många som får reda på att de har fått hepatit C upplever det som jobbigt och svårt att få reda på, eller kan ha svårt att ta det till sig. Det finns ännu inget vaccin mot hepatit C. Om kvinnan fått blodtransfusion utomlands skall testning övervägas. hepatit c

Hepatit c Video

Hepatit C Nedir? Om du har akut hepatit C som inte gått över efter tre månader kommer du att få gå på kontroller för att vid behov få behandling i ett senare skede. Din läkare kan ge dig råd här. blood elf porn är främst ernst kirsteiger A som smittar på detta vis medan hepatit B och C ed sheeran game of thrones allt smittar via kroppsvätskor. Sedan kontrolleras allt blod i Sverige för hepatit C-smitta parabel det får användas till blodtransfusioner. Risken för smittöverföring är också högre rfid kort kvinnan har samtidig HIV-infektion. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom. Hepatit C är en virusorsakad leverinflammation som i första rummet sprids via blod.

0 Replies to “Hepatit c”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *